Avís legal << Tornar
AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PICANT DE MANS SLU manifesta que el domini «www.picantdemans.cat» és propietat de PICANT DE MANS SLU, amb CIF B-64647092, i amb domicili a Riera bisbe pol, 54-56 local 22 planta altell, 08350 Arenys de Mar (Barcelona).

Que PICANT DE MANS SLU consta inscrita al Registre Mercantil.

PICANT DE MANS SLU no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, PICANT DE MANS SLU no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de PICANT DE MANS SLU estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de PICANT DE MANS SLU poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PICANT DE MANS SLU o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PICANT DE MANS SLU.
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de PICANT DE MANS SLU, i seu social a Riera bisbe pol, 54-56, local 22 planta altell, 08350 Arenys de Mar (Barcelona)

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Riera Bisbe pol, 54-56 local 22 planta altell, 08350 Arenys de Mar (Barcelona ) o correu@picantdemans.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL Aquesta web és propietat de PICANT DE MANS SLU. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per PICANT DE MANS SLU, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de PICANT DE MANS SLU l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PICANT DE MANS SLU PICANT DE MANS SLU no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. PICANT DE MANS SLU poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
 
 
 

Picant de mans


· Escola Sinera
667 480 973

· Escola Sobirans
667 480 192

· Administració
691 759 264

correu@picantdemans.cat
Avís legal